Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymryd Gofal o'ch Hun ac Eraill: Hyfforddiant Gofalwr Maeth


Summary (optional)
start content


Manylion y cwrs

  • Deall effaith straen wedi trawma eilaidd
  • Adnabod yr arwyddion a’r symptomau arferol o straen yn eu hunain ac eraill
  • Archwilio’r strategaethau ar gyfer rheoli a lleihau straen
DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
29 Ionawr 2024 09:30 - 12:30 Coed Pella, Ystafell Hyfforddi 3 Barbara Lyons Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolion Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs

Bydd y gofalwr maeth yn gallu:

  • Adnabod ei ymatebion straen ei hun a disgrifio
  • Dulliau o ymdopi i gynnal cydbwysedd.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content