top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 6 Rhagfyr 2018, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y'i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol:

Diddymu’r penderfyniad a wnaed ar 7 Rhagfyr 2017 i godi Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Ail Gartrefi a 100% ar gyfer Cartrefi Gwag Hirdymor o Ebrill 2019 a’i ddisodli gyda Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor ar gyfer 2019/2020.


Penderfynwyd hefyd bod yr incwm net ychwanegol o Dreth y Cyngor a gaiff ei gynhyrchu o’r premiymau yn cael ei ddyrannu i gefnogi pwysau cyllidebol sy’n dod i’r amlwg o dai a digartrefedd yn y Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai.

Yn ogystal â hynny, mae’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad arall yn rhoi 12 mis o rybudd o flaen llaw bod lefel Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor yn cynyddu i 50% ar gyfer 2020/2021, a chyflawni adolygiad er mwyn gwerthuso effaith y Premiwm, yn cynnwys yr effaith ar yr economi a’r Gymraeg, yn ystod 2019/2020 cyn cadarnhau Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer 2020/2021.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy