Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Chostau Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael un o’r bandiau canlynol yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol   £.c.Heddlu £.c.Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd) £.c.Cyfanswm (cyfartaledd)
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000 778.88 172.08 28.48 979.44
B £44,001 i £65,000 908.69 200.76 33.23 1,142.68
C £65,001 i £91,000 1,038.51 229.44 37.97 1,305.92
D £91,001 i £123,000 1,168.32 258.12 42.72 1,469.16
E £123,001 i £162,000 1,427.95 315.48 52.21 1,795.64
F £162,001 i £223,000 1,687.57 372.84 61.71 2,122.12
G £223,001 i £324,000 1,947.20 430.20 71.20 2,448.60
H £324,001 i £424,000 2,336.64 516.24 85.44 2,938.32
I £424,001 ac uwch 2,726.08 602.28 99.68 3,428.04

Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor. Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy