Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Gostyngiadau Trethi Busnes (NNDR) Trethi Annomestig Cenedlaethol Cais am Gymorth Caledi

Trethi Annomestig Cenedlaethol Cais am Gymorth Caledi


Summary (optional)
start content

Gellir caniatáu Rhyddhad Caledi dan Adran 49 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  Mae rheolau caeth ynglŷn â chaniatáu'r rhyddhad hwn.  Mae'n rhaid i'r Awdurdod ystyried nifer o ffeithiau wrth asesu pob achos.

Edrychwch ar y dudalen hon i weld rhai canllawiau y mae'n rhaid i'r Awdurdod eu dilyn:

a)  Nid oes raid cyfyngu'r prawf ar gyfer caledi i galedi ariannol yn unig.  Dylid ystyried pob ffactor perthnasol sy'n effeithio ar allu'r busnes i gyflawni ei atebolrwydd i dalu trethi;

b)  Mae'n rhaid hefyd ystyried budd trethdalwyr lleol yr ardal, er enghraifft, lle byddai rhagolygon cyflogaeth yn yr ardal yn gwaethygu petai cwmni'n methu, neu byddai'n arwain at lai o gyfleusterau mewn ardal, er enghraifft, unig siop y pentref yn gorfod cau; ac

c)   a fyddai caniatáu rhyddhad caledi yn cael effaith andwyol ar fuddiannau ariannol trethdalwyr lleol.

Trethi Annomestig Cenedlaethol - Gymorth Caledi - Ffurflen Gais (Microsoft Word, 247KB)

end content