Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trethiant Eiddo Gwag


Summary (optional)
start content

Gall berchnogion eiddo annomestig gwag fod yn gymwys am gyfraddau trethiant eiddo gwag sy'n 100% o'r atebolrwydd arferol. Mae'r atebolrwydd yn dechrau wedi i'r eiddo fod yn wag am 3 mis.

Neu, yn achos ffatrioedd a warysau, pan ffydd yr eiddo wedi bod yn wag am 6 mis.

Mae Mathau penodol o eiddo wedi'u heithrio rhag ardrethi eitho gwag.

Ers 1 Ebrill, 2011 mae pob eiddo gwag gyda Gwerth Trethadwy o lai na £2,600 wedi eu heithrio rhag treth eiddo gwag.

Defnydd Tymhorol

Os defnyddir yr eiddo yn ystod y tymor yn unig,  bydd hyn yn cael ei ystyried pan fydd gwerth ardrethol yr eiddo yn cael ei gyfrif.  Ni roddir gostyngiad ychwanegol yn ystod misoedd y gaeaf os na fyddwch yn agor ar gyfer busnes.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Sut i gysylltu â ni os oes gennych gwestiwn am Drethi Busnes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Trethi Busnes
Blwch Post 1
CONWY
LL30 8DU

E-bost: nndr.enquiries@conwy.gov.uk Rhif ffôn: (01492) 576609

 

end content