Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Gostyngiadau Trethi Busnes (NNDR) Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021-22

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021-22


Summary (optional)
start content

Mae’r rhyddhad ardrethi hwn wedi’i anelu at fusnesau yng Nghymru yn y sectorau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch, er enghraifft, siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai. Bydd hereditamentau cymwys yn cael gostyngiad o 100% ar eu hardrethi busnes ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22. Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i asesiad fod o fewn y sector Manwerthu, Hamdden neu Letygarwch gyda gwerth ardrethol o lai na £500,000 a dylid sicrhau nad yw wedi’i restru ar dudalen 5, pwynt 20 o Ganllaw Llywodraeth Cymru, sydd i’w weld drwy glicio ar y ddolen isod.

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch: Canllawiau 2021-22 (PDF)

Cefnogaeth Covid-19 i Fusnesau

Gallwch dderbyn diweddariadau grant rheolaidd trwy e-bost. Cyhoeddir Cylchlythyr Conwy yn rheolaidd yn rhoi diweddariadau ynghylch grantiau a chymorth busnes.

Cliciwch yma i gofrestru: https://conwybusinesscentre.com/cy/

end content