Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned

Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned


Summary (optional)
start content

Mae Conwy wedi bod yn llwyddiannus yn ariannu prosiect Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Mae prosiect Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned Conwy (CLLD) yn rhoi cyfle i grwpiau wneud cais am arian ar gyfer prosiectau ac astudiaethau dichonoldeb, yn ogystal â mynediad at hyfforddiant a fydd yn elwa eu cymunedau.

Mae CLLD yn fethodoleg sy’n grymuso grwpiau a sefydliadau cymunedol i brofi syniadau arloesol i fynd i’r afael â phroblemau lleol trwy ddatblygu cymwysiadau safonol a’u darparu ar lefel uchel.

Pa broblemau lleol sydd gennych chi a ellir mynd i’r afael â nhw gan y gymuned? Pa brosiectau arloesol a ellir eu peilota neu gomisiynu astudiaethau dichonoldeb er mwyn profi’r datrysiadau a nodir i’r problemau lleol hynny? Mae profi syniadau ar raddfa fach yn rhoi tystiolaeth i wneud cais am grantiau pellach er mwyn datblygu’r cysyniadau hynny yn y gobaith y gall gymunedau gynnal datrysiadau llwyddiannus.

Cyllid cyfyngedig. Darllenwch y canllawiau cyn cysylltu â’r tîm.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’r tim i drafod syniad y prosiect a chymhwysedd ar gyfer yr arian cyn llenwi’r ffurflen.

E-bost: datblygu.lleol@conwy.gov.uk

Ela Owen: 01492 576 674
Angharad Fenner: 01492 577 824

Gallwch weld beth mae cymunedau yng Nghonwy wedi ei wneud gyda’r cyllid yn y gorffennol.

Gwybodaeth o fis Mai 2023

content

content

content

content

content

content

content

 

end content