Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Rhaglenni Ewropeaidd Eraill

Rhaglenni Ewropeaidd Eraill


Summary (optional)
start content
  • Horizon 2020 yw rhaglen Ymchwil ac Arloesi fwyaf erioed yr UE gyda gwerth bron i €80 biliwn o gyllid ar gael dros 7 mlynedd (2014 – 2020).
  • Gall Uned WEFO Horizon 2020 roi cyngor a chefnogaeth ymgeisio i sefydliadau Cymreig sy'n chwilio am gyllid gan Horizon 2020. 
  • COSME yw rhaglen yr UE ar gyfer ysbryd cystadleuol Mentrau Bach a Chanolig (COSME), sy’n rhedeg rhwng 2014 a 2020, gyda chyllideb o €2.3 biliwn.
  • Creative Europe yw rhaglen y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cefnogi’r sectorau celfyddydol a chlyweledol.
  • Mae Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) yn cefnogi rhwydweithiau ac isadeiledd traws-Ewropeaidd yn sectorau cludiant, teleathrebu ac ynni.
  • LIFE+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi’r amgylchedd. 
  • Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, pobl ifanc a chwaraeon.
end content