Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU


Summary (optional)
start content

DIWEDDARAF: Mae’r alwad gyntaf am brosiectau UKSPF yng Ngogledd Cymru bellach wedi cau.

Derbyniwyd 299 o geisiadau, gwerth dros £250m.

Trosolwg o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol ledled y DU erbyn mis Mawrth 2025.

Nod cyffredinol y Gronfa yw: Meithrin balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd

Nod yr UKSPF yw cyflawni hyn drwy dair blaenoriaeth fuddsoddi:

  • Cymuned a Lle
  • Cefnogi Busnes Lleol
  • Pobl a Sgiliau (gan gynnwys rhifedd oedolion)

Mae Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r Gronfa a gellir ei weld yn: https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy  

Mae’r holl ddogfennaeth sy’n ymwneud â’r Gronfa a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar gael oddi wrth: https://www.gov.uk/government/collections/new-levelling-up-and-community-investments

content

content

content

content

content

content

 

Projectau wedi Cymeradwyo

Mae’r prosiectau’n cael eu hariannu neu eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y prosiectau a ariennir dan bob un o flaenoriaethau Buddsoddi UKSPF yma: Crynodebau Prosiect UKSPF (conwy.gov.uk)

Hysbysiad Preifatrwydd

Wrth gyflwyno cais, byddwch yn awdurdodi’r Cyngor(au) i wneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol i wirio unrhyw wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gweinyddu'r rhaglen UKSPF. Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a roddwch hefyd yn cael ei rhannu ag eraill fel y nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd canlynol:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-Preifatrwydd-Gwasanaethau/Cronfa-Ffyniant-Gyffredin-y-DU-Datganiad-Preifatrwydd.aspx

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Diweddariadau Blaenorol


Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: sharedprosperityfund@conwy.gov.uk

I gael gwybod mwy am y Gronfa Rhannu Ffyniant yng Ngogledd Cymru ewch i: http://www.ffyniantgyffredingogledd.cymru/

levelup-logos-e

end content