Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Rhaglenni Cydweithio Tiriogaethol Ewropeaidd 2014 – 2020

Rhaglenni Cydweithio Tiriogaethol Ewropeaidd 2014 – 2020


Summary (optional)
start content

Mae Rhaglen Cydweithio Tiriogaethol Ewrop (ETC) 2014-2020 yn rhoi cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin. Mae Cymru’n ymwneud â phedair rhaglen:

Mae Cydweithrediad Tiriogaethol Ewrop (ETC) yn fwy adnabyddus fel Interreg. Interreg V yw cyfnod Rhaglennu 2014-2020.

Dyma grynodeb o raglenni Interreg V:

  • INTERREG VB - Gogledd Orllewin Ewrop – ymdrin â materion tiriogaethol ar draws yr ardal.
  • INTERREG VBArdal yr Iwerydd - cydweithredu trawswladol wrth ddatblygu Ardal yr Iwerydd a’i threftadaeth forol.
  • INTERREG VCInterreg Ewrop - annog cyfnewid a throsglwyddo profiadau gwledydd mewn polisi rhanbarthol a gwella effeithiolrwydd polisïau ac offerynnau rhanbarthol ar y cyd. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy