Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Addysg Ddwyieithog - Cwestiynau Cyffredin

Addysg Ddwyieithog - Cwestiynau Cyffredin


Summary (optional)
start content

Meddwl am addysg Gymraeg i'ch plentyn ond am wybod mwy?

Beth yw addysg Cymraeg? Pryd yw'r amser gorau i ddechrau dysgu Cymraeg?

 

A fydd fy mhlentyn i'n gallu dysgu'n rhwydd? Rwy'n newydd i'r ardal ac rwy'n awyddus i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg. A fydd fy mhlentyn yn gallu dal i fyny'n rhwydd?

 

Pa gefnogaeth sydd ar gael os nad wyf i'n gallu siarad Cymraeg? Sut alla i helpu efo gwaith cartref?

 

A yw ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn addas i’m plentyn?

 

Sut mae’r cwricwlwm newydd yn cyd-fynd â hyn i gyd?

 

Sut galla i helpu fy mhlentyn i ddysgu Cymraeg? Pa weithgareddau Cymraeg sydd ar gael i'm plentyn y tu allan i'r ysgol?

 

A all fy mhlentyn barhau i ddefnyddio a mwynhau dysgu'r Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol?

 

end content