Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy


Summary (optional)
 
start content

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn wasanaeth 'mynediad agored' ar gyfer yr holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw yn y sir.

Prif ffocws Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yw hwyluso a chefnogi twf pobl ifanc drwy ddibyniaeth i gyd-ddibyniaeth, drwy annog eu haddysg bersonol a chymdeithasol a’u helpu i gymryd rhan gadarnhaol yn natblygiad eu cymunedau a chymdeithas. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy hefyd yn gyfrifol am reoli'r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn wasanaeth ar gyfer yr holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw yng Nghonwy. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i'r rhai rhwng 13 ac 19 oed.

Rydym yn gyfrifol am ddarparu amrywiaeth o wasanaethau yn y meysydd canlynol:

  • Clybiau Ieuenctid a Gweithgareddau
  • Gwybodaeth Ieuenctid
  • Chwaraeon a Gweithgareddau
  • Gwobr Dug Caeredin (DofE)
  • Helpu pobl ifanc 16-18 oed gael gwaith
  • Gwaith prosiect mewn ysgolion

Mae pobl ifanc yn ymgysylltu â'r gwasanaeth ar sail wirfoddol ac yn adeiladu perthynas o ymddiriedaeth gadarnhaol gyda staff y Gwasanaeth Ieuenctid, ac mae hyn yn ei dro yn helpu'r bobl ifanc i archwilio'r materion sy'n effeithio ar eu bywydau.

Mae'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yn amrywio o glybiau ieuenctid a gwaith stryd i waith ieuenctid ar gerbydau’r gwasanaeth a gwaith prosiect mewn ysgolion. Yn ogystal, mae'r gwasanaeth ieuenctid yn cefnogi’r gwaith o ddarparu Gwobr Dug Caeredin ar draws y sir.

Mae ein prif swyddfa yn:

Coed Pella,
Conway Rd,
Colwyn Bay,
LL29 7AZ

Ewch i’n tudalen Facebook

Edrychwch ar ein hamserlen gyda sesiynau chwaraeon a dosbarthiadau ffitrwydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy