Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Ymgynghori ar y gwasanaeth Llyfrgell Deithiol ac i'r Cartref - archive

Ymgynghori ar y gwasanaeth Llyfrgell Deithiol ac i'r Cartref


Summary (optional)
Ymgynghoriad cyhoeddus, Llyfrgell Deithiol ac i’r Cartref 28 Ionawr - 10 Mawrth 2019
start content

Mae’r Llyfrgelloedd Teithiol a Chartref yn rhoi gwasanaeth i sawl aelod bregus neu ynysig ein cymunedau. Fodd bynnag, mae’r gost o redeg y gwasanaethau hyn yn uchel, mae’r cerbydau’n hen ac annibynadwy ac mae ein cyllid yn lleihau.

Hoffem glywed eich safbwyntiau sut y dylem ddarparu’r gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae holiadur ar gael i’w gwblhau ar-lein neu i lawrlwytho’r dogfennau isod:

Gallwch hefyd ofyn am gopïau papur mewn unrhyw lyfrgell.

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy