Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Gwasanaethau Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i'r Cartref

Gwasanaethau Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i'r Cartref


Summary (optional)
Dod â gwasanaethau’r llyfrgell atoch chi.
start content

Llyfrgell Deithiol

Mae gwasanaeth llyfrgell deithiol rheolaidd ar gael i nifer o gymunedau yng Nghonwy. Gallwch ymuno yn y fan a’r lle, a dewis o ystod eang o eitemau sydd ar gael i'w benthyg, gan gynnwys: 

  • Llyfrau i oedolion a phlant
  • Llyfrau print bras
  • Llyfrau llafar Cymraeg a Saesneg

Mae ein llyfrgell deithiol yn gwbl hygyrch ac yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn. Sylwch nad oes ymweliadau ar wyliau cyhoeddus neu adeg y Nadolig.

Am fwy o wybodaeth defnyddiwch ein ffurflen gysylltu neu ffoniwch (01492) 576139.

Llyfrgell i’r Cartref

Gallwn gynnig gwasanaeth llyfrgell yn uniongyrchol i'ch cartref, mewn rhai amgylchiadau. Os:

  • ydych yn dioddef o broblemau symudedd
  • na allwch gario eitemau
  • ydych yn dioddef o salwch tymor hir
  • ydych yn byw yn bell o wasanaeth llyfrgell (sefydlog neu symudol)

Cais ar-lein am wasanaeth llyfrgell i’r cartref

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy