Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Adnoddau ar-lein a gwefannau defnyddiol

Adnoddau ar-lein a gwefannau defnyddiol


Summary (optional)
Mae gennym ni ystod o adnoddau ar-lein ar gael i’ch helpu â’ch gwaith cartref neu ymchwil. Gallwch ddefnyddio’r rhain i gyd yn eich llyfrgell leol, a hefyd fe allwch ddefnyddio rhai ohonyn nhw o’ch cartref.
start content

Byddwch angen rhif adnabod neu rhif eich cerdyn llyfrgell i gael mynediad i’r adnoddau ar-lein yma. Mewn rhai achosion bydd angen ychwanegu 95P o flaen eich rhif cerdyn llyfrgell (e.e. PressReader)

Adnoddau ar-lein:

  • Theory Test Pro
    Mae Theory Test Pro yn efelychiad ar-lein realistig iawn o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori cerbyd. Mae'n cynnwys yr holl gwestiynau prawf swyddogol sydd wedi'u trwyddedu gan Asiantaeth Gyrwyr a Safonau Cerbydau (DVSA), y bobl sy'n gosod y profion.
  • Learn My Way
    Mae Learn My Way yn wefan sy’n cynnwys cyrsiau ar-lein am ddim i ddechreuwyr, Mae'n eich helpu chi i ddatblygu sgiliau digidol i gael y budd mwyaf o'r byd ar-lein.


Adnoddau ar-lein (ar gael mewn llyfrgelloedd yn unig)

Ancestry

Mae’n caniatáu i chi ddatblygu eich coeden deulu yn sydyn ac yn hawdd ac ymchwilio hanes eich teulu.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Fel aelod o lyfrgelloedd Conwy, gallwch gael mynediad o bell am ddim i adnoddau electronig y Llyfrgell Genedlaethol sydd ar gael trwy Shibboleth, os ydych yn byw yng Nghymru gyda chod post Cymreig. Creu eich cyfrif drwy glicio yma.

Am restr lawn o'r holl danysgrifiadau adnoddau electronig ewch i wefan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Adnoddau digidol a ddarperir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru (nid oes angen cofrestru):

Am restr lawn gweler Adnoddau LLGC ar wefan  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwefannau defnyddiol

end content