Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Parcio a Thrwyddedau Blue Badge Bathodyn Glas sydd ar goll neu wedi ei ddwyn

Bathodyn Glas sydd ar goll neu wedi ei ddwyn


Summary (optional)

Gofynnwch am Fathodyn Glas i gymryd lle un sydd wedi'i golli, ei ddwyn neu ei ddifrodi. Gallwch ofyn amdano drosoch eich hun neu rywun arall.

Mae bathodyn newydd yn ddilys tan ddyddiad dod i ben y bathodyn gwreiddiol.

start content

Os yw eich bathodyn ar goll, wedi ei ddwyn, neu ei ddifrodi, adroddwch am hynny ar-lein er mwyn cael un newydd yn ei le. Cyn i chi dderbyn eich bathodyn newydd rhaid i chi dalu £10.

Adrodd am Fathodyn Glas sydd ar goll neu wedi ei ddwyn

Talu am eich Bathodyn Glas

end content