Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Camddefnyddio Bathodyn Glas


Summary (optional)
Mae Bathodyn Glas er budd deiliad y Bathodyn Glas yn unig. Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd ddifrifol yn ôl y gyfraith.
start content

Os caniatewch i rywun arall ddefnyddio’ch consesiwn parcio a ddarperir o dan y cynllun, mae’n bosib y cewch euogfarn droseddol a dirwy o £1,000. Gallwch weld y canllawiau ar sut i ddefnyddio’r Bathodyn Glas yn gywir ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

 

end content