Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltwch â ni - Pridiannau Tir


Summary (optional)
Os hoffech ragor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw sylwadau i wneud am y gwasanaeth, cysylltwch â:
start content


Dewch i’n gweld yn:

Pridiannau Tir Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
CONWY
LL29 7AZCyfeiriad Post:

Pridiannau Tir Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
BLWCH POST 1
CONWY
LL30 9GN
end content