Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 1 - Adroddiad Adolygu


Summary (optional)
Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol adolygu eu Cynlluniau Datblygu Lleol yn rheolaidd. Rhaid cynnal adolygiad ffurfiol bob pedair blynedd. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Conwy yn 2013 ac mae’r Adolygiad wedi cychwyn yn 2017.
start content

Yr Adroddiad Adolygu yw canlyniad tystiolaeth a pherfformiad y Cynllun Datblygu Lleol yn ôl Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol a sail tystiolaeth.

Mae Adroddiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol yn amlygu'r angen i baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y cyfnod o 2022 ymlaen. Wedi ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygu hwn, y cam nesaf yw paratoi ac ymgynghori ar Gytundeb Cyflawni ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol newydd Conwy.

Adroddiad Adolygu (PDF,292 Kb)

Adroddiad Sylwadau (PFD, 220 Kb)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content