Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 2 - Cytundeb Cyflawni


Summary (optional)
Mae Cytundeb Cyflawni’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ynghyd â Chynllun Cynnwys Cymunedau, sy’n amlinellu polisi’r cyngor mewn perthynas â phwy, sut a phryd y bydd yn ymgynghori yn y broses.
start content

Wedi cyfnod ymgynghori o bythefnos gyda Chyrff Statudol, cyflwynwyd y Cytundeb Cflawni i Lywodraeth Cymru er mwyn ei gymeradwyo ar 30 Ebrill 2018, ac fe’i cymeradwywyd ar 9 Mai 2018.

Rydym ni’n adolygu’r sylfaen dystiolaeth yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru, a ofynnodd i ni edrych ar effaith COVID ar bolisi cynllunio. Mae’r Cytundeb Cyflawni yn cael ei ddiwygio a bydd yn cael ei ddiweddaru’n fuan.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content