Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 2 - Cytundeb Cyflawni


Summary (optional)
Mae Cytundeb Cyflawni’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ynghyd â Chynllun Cynnwys Cymunedau, sy’n amlinellu polisi’r cyngor mewn perthynas â phwy, sut a phryd y bydd yn ymgynghori yn y broses.
start content

Wedi cyfnod ymgynghori o bythefnos gyda Chyrff Statudol, cyflwynwyd y Cytundeb Cflawni i Lywodraeth Cymru er mwyn ei gymeradwyo ar 30 Ebrill 2018, ac fe’i cymeradwywyd ar 9 Mai 2018.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content