Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pa help sydd ar gael? (o dan 25 oed)


Summary (optional)
start content

Os ydych chi neu blentyn neu berson ifanc yr ydych chi’n eu hadnabod neu yn gofalu amdanynt eisiau help, bydd y dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â phwy y gallwch gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth a chymorth.

Bydd y dolenni isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt i chi

A ydych chi angen gwybod am weithgareddau lleol?

A ydych chi angen gwybodaeth am gludiant?

A ydych chi angen help i edrych am waith?

A ydych chi angen help gydag arian a budd-daliadau?

A ydych chi angen help gydag addysg a dysgu gydol oes

A ydych chi angen help gyda thai?

A ydych chi'n riant / gofalwr?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy