Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pa help sydd ar gael? (o dan 25 oed)


Summary (optional)
start content

Os ydych chi neu blentyn neu berson ifanc yr ydych chi’n eu hadnabod neu yn gofalu amdanynt eisiau help, bydd y dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â phwy y gallwch gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth a chymorth.

Bydd y dolenni isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt i chi

A ydych chi angen gwybod am weithgareddau lleol?

A ydych chi angen gwybodaeth am gludiant?

A ydych chi angen help i edrych am waith?

A ydych chi angen help gydag arian a budd-daliadau?

A ydych chi angen help gydag addysg a dysgu gydol oes

A ydych chi angen help gyda thai?

A ydych chi'n riant / gofalwr?

Ydych chi angen gwybodaeth am Awtistiaeth?

Os oes angen gwybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch am blentyn, cysylltwch â ni ar 01492 575 111

end content