Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Galluogi gofalwyr maeth i leihau a gwella sefyllfaoedd o wrthdaro gyda'u plant maeth

Galluogi gofalwyr maeth i leihau a gwella sefyllfaoedd o wrthdaro gyda'u plant maeth


Summary (optional)
start content

 

Dyddiad Amser Lleoliad Hyfforddwr Grŵp targed 
Dydd Iau 18 Mai 2023  Mewngofnodi am 9.15am

Dechrau am 9.30am – 12.30pm 
Zoom  AC Education  Gofalwyr maeth
Dydd Mawrth 3 Hydref 2023  Mewngofnodi am 5.45pm

6.00pm – 9.00pm 
Zoom  AC Education  Gofalwyr maeth 

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Gallu gweithredu strategaethau ymarferol wedi’u diffinio’n eglur i leihau sefyllfaoedd o wrthdaro.
  • Deall pwysigrwydd iaith y corff a’r dewis o eiriau yn ystod cyfnod trafod y gwrthdaro.
  • Adnabod pwysigrwydd ofn ac emosiynau yn ystod y cylch o wrthdaro.
  • Gallu fframio’r broses gwneud penderfyniadau drwy ddefnyddio seicoleg gadarn ac amlbwrpas.
  • Diffinio canlyniadau eglur wrth orfod wynebu trais a gwrthdaro.
  • Teimlo awdurdod a meistrolaeth wrth ddelio gyda gwrthdaro, trais a sefyllfaoedd dan straen sylweddol

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd arno, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosib' y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content