Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Trawsnewidiadau ar gyfer Plant a Phobl ifanc: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Trawsnewidiadau ar gyfer Plant a Phobl ifanc: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

NOD: Bydd y gofalwr maeth yn gallu disgrifio sut fyddant yn helpu’r plentyn yn y lleoliad i reoli y newidiadau yn eu bywyd, gan ystyried eu profiadau blaenorol.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
20 Medi 2021 9:30am-12:30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolion Cysylltiedig
25 Tachwedd 2021 6:30pm-9:30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolion Cysylltiedig
15 Chwefror 2022 9:30am-12:30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolion Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Ystyried effaith newid ar blant a phobl ifanc
  • Adlewyrchu sut bydd trawsnewidiadau blaenorol yn effeithio ar rai dilynol
  • Ystyried sut y gall hyn effeithio ar newidiadau dydd i ddydd fel dechrau ysgol neu fynd ar wyliau
  • Dechrau ystyried newidiadau mewn lleoliad a ffyrdd y gellir paratoi ar gyfer y rhain
  • Archwilio sut y gall gofalwr maeth gynorthwyo plentyn neu berson ifanc i reoli trawsnewidiadau o’r fath

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content