Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Gwneud cais am Focs/Bag/Bin Ailgylchu Newydd

Gofyn am Gynhwysydd neu Fin


Summary (optional)
start content

Ydych chi angen cynhwysydd neu fin ychwanegol neu newydd?

  • Gwneud cais am fagiau gwastraff bwyd
    Clymwch y tag melyn sy’n dod gyda’ch bagiau bwyd ar handlen eich cadi bwyd y tu allan ac fe fyddwn yn gadael mwy o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu. Gallwch hefyd gael mwy o fagiau gwastraff bwyd o’ch llyfrgell leol neu o Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Swyddfa Mochdre, Ffordd Conwy, Mochdre LL28 5AB.
  • Defnyddiwch un o'r ffurflenni isod i gyflwyno cais am wasanaeth.
  • Nodwch y byddwn yn ceisio trwsio biniau ar olwynion a ddifrodwyd cyn i ni roi un newydd

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy