Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Ailgylchu eich eitemau trydanol bach

Ailgylchu eich eitemau trydanol bach


Summary (optional)
Defnyddiwch y bag pinc i ailgylchu pob eitem drydanol, yn cynnwys offer sydd wedi torri. Os oes ganddo blwg neu fatri, ac yn ffitio yn y bag, fe wnawn ni ei gymryd.
start content

Oes plîs:

 • Chwaraewyr MP3/CD/DVD
 • Teganau Trydanol
 • Ffonau Symudol
 • Gliniaduron
 • Consolau Gemau
 • Tostwyr/Tegelli/Heyrn Smwddio
 • Radios
 • Raseli
 • Brwsys Dannedd
 • Trydanol/Sychwyr Gwallt
 • Offer Pwer

Dim Diolch:

 • Ni fydd offer trydanol mawr fel setiau teledu, oergelloedd neu beiriannau golchi yn cael eu casglu fel rhan o'r gwasanaeth hwn
 • Ewch â nhw i'r Canolfannau Ailgylchu ym Mochdre ac Abergele, neu ffoniwch Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 575337 i archebu casgliad gwastraff swmpus
 • Gadewch eich bag pinc allan ar eich diwrnod casglu gwastraff gardd

Gweler hefyd:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy