Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Cynllun Clytiau Go Iawn

Cynllun Clytiau Go Iawn


Summary (optional)
Mae Conwy eisiau lleihau faint o wastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, felly rydym yn cymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn er mwyn rhoi cyfle i breswylwyr roi cynnig ar glytiau go iawn.
start content

Os ydych yn breswylydd yng Nghonwy ac yn disgwyl babi, neu os oes gennych blentyn o dan 12 mis oed, gallwch gymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clytiau go iawn ac yn awyddus i ymuno â'r cynllun, dim ond cofrestru ar gyfer demo clytiau go iawn sydd ei angen, lle bydd ein hymgynghorwyr yn dangos amrywiaeth o glytiau go iawn i chi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am glytiau go iawn.

Os byddwch yn dewis prynu clytiau go iawn ar ôl cymryd rhan mewn demo, gallwch wneud cais am ad-daliad o hyd at £30.

Nodwch, er mwyn manteisio ar y cynllun £30, bydd angen i chi fynychu demo clytiau go iawn cyn prynu clytiau go iawn. 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy