Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ap Conwy


Summary (optional)
Mae Ap Conwy yn ap symudol sy’n rhad ac am ddim ar gyfer ffonau clyfar a thabledi sy’n eich cysylltu â gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu Conwy ac yn darparu gwybodaeth bersonol am eich gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu.
start content

Gydag Ap Conwy, gallwch:

  • Dderbyn nodyn atgoffa o’ch casgliad wythnosol fel na fyddwch yn anghofio eich diwrnod casglu neu pa gynhwysyddion sy’n cael eu casglu Derbyn rhybuddion os bydd eich casgliad wedi’i ohirio neu os bydd eich diwrnod casglu yn newid
  • Canfod pa eitemau y gellir eu hailgylchu a’r rhai na ellir eu hailgylchu a pha gynhwysydd i’w ddefnyddio
  • Canfod eich banc ailgylchu neu ganolfan ailgylchu agosaf
  • Gofyn am fagiau gwastraff bwyd ychwanegol a llawer mwy!
  • Ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android, dilynwch y dolenni isod i lawr lwytho’r ap am ddim heddiw!

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy