Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU


Summary (optional)
Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ôl-Brexit Llywodraeth y DU yn disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE, a disgwylir iddi lansio yn y gwanwyn 2022.
start content

Gellir canfod y wybodaeth ddiweddaraf yma:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy


Diweddariad mis Tachwedd 2022

Yn dilyn cyflwyno Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Gogledd Cymru i Lywodraeth y DU ym mis Awst 2022, mae CBS Conwy, ynghyd â’r pum awdurdod lleol arall yng Ngogledd Cymru, yn aros am adborth gan Lywodraeth y DU. Rydym yn gweithio gyda’n cydweithwyr ar draws y rhanbarth i ddatblygu’r broses ymgeisio ac yn gobeithio dechrau gwahodd ceisiadau yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Yn y cyfamser, anfonwch e-bost at sharedprosperityfund@conwy.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

end content