Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Safonau Gwasanaeth - Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Safonau Gwasanaeth - Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd cynaliadwy ar gyfer trigolion, busnesau ac ymwelwyr Conwy.

Mae gan Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau rôl bwysig i'w chwarae yn hyn ac rydym yn ceisio sicrhau:

  • Bod ein cwsmeriaid yn derbyn gwasanaethau o ansawdd uchel, sy’n rhoi gwerth am arian
  • Bod pobl Conwy yn lleihau eu hôl troed ecolegol
  • Ein bod yn darparu amgylchedd diogel, glân a deniadol ar gyfer ein trigolion, busnesau ac ymwelwyr

Am fwy o wybodaeth, gwelwch y ddogfen Safonau Gwasanaeth.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy