Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Datganiad Digidol Lleol

Datganiad Digidol Lleol


Summary (optional)
start content

Huw McKee, Prif Swyddog Digidol yng Nghonwy yw’r trydydd o 22 yng Nghymru i arwyddo’r Datganiad Digidol Lleol i ddangos ymrwymiad i gydweithio ar Brosiectau Digidol.

Ein hymrwymiadau penodol yw:

Ymrwymiad 1: Cydweithio ar draws Awdurdodau Lleol Cymru.

Partneriaid: Holl Awdurdodau Lleol Cymru ac yn ddiweddar sefydliadau sector cyhoeddus eraill yng Nghymru a thu hwnt.

Cenhadaeth: Creu tîm canolog newydd gyda’r mandad i yrru cydweithio Digidol, cyd-weithredu a chyd-gynhyrchu ar draws awdurdodau lleol Cymru.

Effaith: Rhannu sgiliau prin yn well, llai o ddyblygu ymdrech, mabwysiadu a threfnu arferion gorau diwydiant yn gynt, darpariaeth gwell i’n dinasyddion.

Datganiad Digidol Lleol Conwy (PDF)

end content