Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Tai a Digartrefedd

Tai a Digartrefedd


Summary (optional)
start content

HHlogoMae diwallu anghenion tai yn Sir Conwy yn dod yn fwyfwy anodd a’r disgrifiad gorau o’r sefyllfa yw "argyfwng tai".

Mae Strategaeth Tai Lleol Conwy 2018-23 yn datgan mai ein gweledigaeth yw i bobl yng Nghonwy gael mynediad at lety fforddiadwy, priodol ac o safon dda sy’n gwella ansawdd eu bywydau. Rydym eisiau adeiladu mwy na thai, rydym eisiau creu cymunedau cynaliadwy y mae pobl yn falch o’u galw yn gartref.

Canlyniad 4 yng Nghynllun Corfforaethol 2022-27: Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywyd. 

Oherwydd bod yr her o ran Tai yn un sylweddol, bydd angen ymrwymiad a chefnogaeth nifer o wahanol wasanaethau ar draws y Cyngor er mwyn cyflawni amcanion y Strategaeth Tai Lleol a’r Cynllun Corfforaethol. Megis y cyflenwad tai, polisi tai, grantiau tai a safon tai.

Mae’r Rhaglen Tai a Digartrefedd wedi’i sefydlu i gyflawni’r amcanion a sicrhau bod cefnogaeth ar draws y Cyngor a Phartneriaid Allanol.

end content