Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Glan y Môr Elias


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 667745.

Mae'n hawdd cyrraedd Glan y Môr Elias o  Lanfairfechan, dim ond taith gerdded fer tua'r gorllewin ar hyd y promenâd.  Mae golygfeydd helaeth yno, ac mae'n lle deniadol iawn i adar môr ddod i glwydo.  Ewch â telesgop efo chi os gallwch, ac os byddwch yn ffodus efallai gwelwch rai o'r rhywogaethau prin o drochyddion a  gwyachod ar draethell lleidiog Traeth Lafan gerllaw, sydd yn ardal o bwysigrwydd Ewropeaidd.  Yn ychwanegol, mae Traeth Lafan, Glan y Môr Elias a Morfa Madryn, ar y cyd, yn ffurfio Gwarchodfa Natur Leol.

Mae Partneriaeth Cadwraeth Arfordir Gogledd Cymru wedi cyhoeddi taflen sy'n disgrifio gwarchodfeydd arfordir Gogledd Cymru rhwng Caernarfon a Chonwy, gan gynnwys Glan y Môr Elias. Cliciwch ar y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth am y daflen hon ac am daflenni Cefn Gwlad eraill.

Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i'w prynu. Ewch i'n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth.

Cyhoeddiadau Cefn Gwlad

Y Côd Cefn Gwlad

Llwybr Gogledd Cymru

end content