Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Arfordir a chefn gwlad Gwarchodfeydd Natur Woodland Nature Reserves Gwarchodfa Natur Leol Nant y Groes (Yn flaenorol Nant Eirias Uchaf)

Gwarchodfa Natur Leol Nant y Groes (Yn flaenorol Nant Eirias Uchaf)


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 854781

Mae hwn yn ddarn bychan o goetir llydanddail (sy'n rhan uchaf Nant Eirias) ym Mae Colwyn, ddim yn bell oddi wrth Warchodfa Natur Leol Coed Pwllycrochan.  Mae’n hafan dawel i fywyd gwyllt lleol, lle gellir gweld planhigion coetir cynhenid fel llygad Ebrill a chlychau’r gog.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded/taflen.

end content