Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn


Summary (optional)
start content
Cysylltwch â ni
Ewch

Sefydlwyd Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn i ymdrin â chyflwr yr amddiffynfeydd arfordirol ar hyd glan y môr Bae Colwyn

Mae'r rhan fwyaf o'r amddiffynfeydd presennol yn dyddio yn ôl i droad yr 20fed ganrif. Mae'r dirywiad yn lefelau'r traeth wedi gadael yr amddiffynfeydd yn agored mewn llawer o fannau, ac roedd difrifoldeb cynyddol ac amlder stormydd ynghyd â’r bygythiad o newid yn yr hinsawdd yn fygythiad cynyddol i eiddo a seilwaith ar hyd glan y môr a'r dref ei hun. Cafodd y penderfyniad ei wneud i adnewyddu'r amddiffynfeydd llifogydd presennol er mwyn darparu amddiffynfeydd arfordirol effeithiol a hir dymor ar gyfer y dref a'i thrigolion. Oherwydd y gwaith sylweddol oedd ei angen, penderfynwyd y gellid defnyddio hyn fel cyfle i amddiffyn y gymuned a'i seilwaith a’i wella drwy greu promenâd a fyddai'n denu trigolion lleol ac ymwelwyr, gan roi hwb i'r economi leol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, defnyddiwch y ffurflen ar-lein i gysylltu â ni.

Cwestiynau a ofynnir yn aml am y Prosiect Glan y Môr

Gwaith wedi'i gwblhau a gwaith arfaethedig

Datblygu Prosiect ac Ymgynghori

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy