Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol yn Llandudno


Summary (optional)
Edrychwch ar gynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd arfordirol yn Llandudno
start content

Oherwydd mater TG, efallai bod rhai sylwadau wedi cael eu methu. I sicrhau bod eich barn  yn cael ei leisio, rhowch eich sylwadau eto.

Trefnodd Fforwm Arfordirol Llandudno, gan weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i ymgynghorwyr, sesiwn galw heibio cyhoeddus yng Nghanolfan Fictoria, Llandudno ddydd Gwener 27 a dydd Sadwrn 28 Gorffennaf. Edrychodd trigolion ac ymwelwyr ar yr opsiynau sydd ar y rhestr fer ar gyfer rheoli traethau Llandudno a rhoi eu sylwadau.

Gallwch weld y Byrddau Cyflwyniad ar Amddiffynfeydd Llifogydd Llandudno a darparu sylwadau isod.

Bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu crynhoi mewn adroddiad i gyd-fynd â’r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y dewisiadau ar y rhestr fer.

Gwnewch eich sylw cyn 09 Hydref

 

http://www.llandudnocoastalforum.co.uk/

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy