Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - ailgylchu matresi


Summary (optional)
Gallwch ailgylchu hyd at ddwy fatres y flwyddyn yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

 

Gallwch waredu dwy fatres y flwyddyn drwy fynd â nhw i:

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL

a

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer
Ffordd Rhuddlan
Llansansior
Abergele
LL22 9SE

 

Oriau agor:

 DiwrnodHaf
(1 Ebrill tan 31 Hydref)
Gaeaf
(1 Tachwedd tan 31 Mawrth)
Llun i Sadwrn 09:00-17:00 09:00-16:00
Sul 09:00-16:00 09:00-16:00


Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gau ar:

  • Ddydd Nadolig (25 Rhagfyr)
  • Gŵyl San Steffan (26 Rhagfyr)
  • Dydd Calan (1 Ionawr)

Oriau agor hirach: Mae'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar agor o 09:00 tan 17:00 o 27 Rhagfyr hyd at 31 Rhagfyr.

Bydd yr oriau agor arferol (gaeaf) yn ôl ar 2 Ionawr.

Penwythnosau Gwyliau Banc

Ac eithrio’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, nid oes unrhyw newidiadau i oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar wyliau banc neu wyliau cyhoeddus eraill fel y Pasg a gwyliau banc mis Awst.

Pwysig: Os yw’r cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref ar gau, peidiwch â gadael matresi y tu allan i’r fynedfa. Mae hyn yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon, rhywbeth mae’r Cyngor yn ei gymryd o ddifrif.

Mae camerâu TCC yn gwylio’r fynedfa i’r cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref gyda thechnoleg Adnabod Rhifau Cofrestru Ceir Awtomatig (ANPR). Defnyddir y rhain fel tystiolaeth yn erbyn unrhyw droseddwyr sy'n tipio yn anghyfreithlon.

Gall tipio anghyfreithlon arwain at ddirwyon o hyd at £50,000 a hyd yn oed dedfryd carchar.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy