Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ailgylchu Symudol


Summary (optional)
Mae ein canolfan ailgylchu symudol yn ymweld â Cherrigydrudion, Llanrwst a Llangernyw, i’ch helpu i ailgylchu eich gwastraff tŷ.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r canolfannau ailgylchu symudol.
Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Ni fydd canolfan ailgylchu symudol yng Ngherrigydrudion ddydd Sadwrn 2 Ionawr.

Mae ein cyfleuster ailgylchu gwledig ar agor o 9:00 i 11:00.

Cerrigydrudion – Dydd Sadwrn cyntaf o bob mis
Depo Priffyrdd, Cae Llwyd, LL21 9TH

Llanrwst – Ail ddydd Sadwrn o bob mis 
Maes parcio ger y ganolfan fusnes, LL26 0DF

Llangernyw – Trydydd dydd Sadwrn o bob mis
Maes parcio, Ysgol Bro Cernyw, LL22 8PW

Beth y gallaf ddod gyda mi?

Eitemau'r cartref megis dodrefn, plastigion caled (er enghraifft, teganau), metel sgrap, eitemau trydanol (er enghraifft oergelloedd, poptai) ac eitemau mawr megis matresi.

Ailgylchu megis poteli plastig, cardbord a gwydr

Gwastraff Gardd

Eitemau na ellir eu hailgylchu megis polystyren

Beth na allaf ddod gyda mi?

Peidiwch â dod a gwastraff heb ei ddidoli - sicrhewch eich bod yn gwahanu eich eitemau ailgylchu cyn i chi ddod.

Ni allwn dderbyn gwastraff adeiladu/DIY megis rwbel, ffenestri, drysau, pridd, pren neu fwrdd plastr. Bydd angen i chi fynd â’r eitemau hyn i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bydd angen i chi dalu ffi er mwyn gwaredu eich gwastraff DIY ac adeiladu yn y canolfannau hyn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy