Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ailgylchu Symudol


Summary (optional)
Mae ein canolfan ailgylchu symudol yn ymweld â Cherrigydrudion, Llanrwst a Llangernyw, i’ch helpu i ailgylchu eich gwastraff tŷ.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r canolfannau ailgylchu symudol.
Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Mae ein cyfleuster ailgylchu gwledig ar agor o 9:00 i 11:00.


Gwefannau:

Cerrigydrudion

 • Dydd Sadwrn cyntaf o bob mis
 • Depo Priffyrdd, Cae Llwyd, LL21 9TH

Llanrwst

 • Ail ddydd Sadwrn o bob mis 
 • Maes parcio ger y ganolfan fusnes, LL26 0DF

Llangernyw

 • Trydydd dydd Sadwrn o bob mis
 • Maes parcio, Ysgol Bro Cernyw, LL22 8PW

Beth y gallaf ddod gyda mi?

 • Eitemau'r cartref megis dodrefn, plastigion caled (er enghraifft, teganau), metel sgrap, eitemau trydanol (er enghraifft oergelloedd, poptai) ac eitemau mawr megis matresi.
 • Ailgylchu megis poteli plastig, cardbord a gwydr
 • Gwastraff Gardd
 • Eitemau na ellir eu hailgylchu megis polystyren

Beth na allaf ddod gyda mi?

 • Peidiwch â dod a gwastraff heb ei ddidoli - sicrhewch eich bod yn gwahanu eich eitemau ailgylchu cyn i chi ddod.

Ni allwn dderbyn gwastraff adeiladu/DIY megis rwbel, ffenestri, drysau, pridd, pren neu fwrdd plastr. Bydd angen i chi fynd â’r eitemau hyn i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

end content