Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Banciau Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau


Summary (optional)
Dewch o hyd i wybodaeth gynhwysfawr i’ch helpu i gael y gorau o’ch Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn safleoedd prysur sy'n gallu bod yn beryglus.

Mae Polisi Defnyddio Safle’r Cyngor ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, yn set o ganllawiau cynhwysfawr ar gyfer ymwelwyr i’r safle.

Mae unrhyw un sy’n mynd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn cytuno i gydymffurfio a chanllawiau’r polisi Os nad ydych, efallai:

  • bydd gofyn i chi adael y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
  • y cewch eich gwahardd o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y Cyngor
  • y cewch eich erlyn

Mae’r rhan fwyaf o’r canllawiau hyn wedi eu hegluro’n gryno mewn mannau eraill ar y wefan a gallwch lawrlwytho’r Polisi Defnyddio Safle Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (PDF, 262KB)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, yna gallwch gysylltu â ni.

end content