Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu


Summary (optional)
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan ar gyfer staff y Blynyddoedd Cynnar.
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadDarparwrFfi'r Cwrs
05/02/19 18.00 - 21.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
27/02/2020 18.00 - 21.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
31/03/2020 WEDI EU GANSLO 18.00 - 21.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
30/04/2020 18.00 - 21.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
21/05/2020 18.00 - 21.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth rhagarweiniol ar Ddiogelu, gan ddefnyddio deunyddiau Gofal Cymdeithasol Cymru, ar gyfer staff sy'n gweithio yn y Sector Blynyddoedd Cynnar.
  • Bydd y sesiwn yn 3 awr o hyd a bydd yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Ddiogelu ac Amddiffyn Plant a'r rôl y mae staff yn chwarae yn eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion sy'n agored i niwed.

Beth sydd i’w ddisgwyl gennyf?

  • Pan fyddwch yn dod i sesiynau hyfforddi, rydych yn eich cynrychioli eich hun, eich lleoliad a'r sector gofal plant. Ni fydd y bartneriaeth yn goddef ymddygiad annerbyniol o unrhyw fath. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr ddangos parch at eu tiwtoriaid a’r rhai eraill sy’n bresennol drwy sicrhau nad ydynt yn tarfu nac yn ymddwyn yn amhriodol yn ystod sesiynau hyfforddi.
  • Bydd cwynion a dderbynnir yn erbyn unigolion neu leoliadau yn arwain at eich tynnu allan o gyrsiau yn y dyfodol.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn archebu lle ar gwrs ond yn methu mynd iddo?

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mae'n rhaid i chi roi 7 diwrnod o rybudd trwy e-bost. Os na fyddwch yn dilyn y gweithdrefnau canslo cywir neu os na fyddwch yn mynd i sesiynau, byddwn yn codi'r ffioedd canlynol:

  • Cyrsiau am ddim - £20 o ffi ganslo.
  • Cyrsiau â chymhorthdal - £20 o ffi ganslo ac ni fydd ffi'r cwrs yn cael ei ad-dalu.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy