Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithdy Makaton Lefel 1


Summary (optional)
Argymhellir hyfforddiant lefel 1 ar gyfer unrhyw un a allai ddefnyddio Makaton yn y cartref neu yn y gwaith er mwyn cefnogi a datblygu sgiliau cyfathrebu eraill.
start content

Manylion y Cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
29/01/2024 Lefel Un - Rhan 1
30/01/2024 Lefel Un - Rhan 2
 01/02/2024 Lefel Un - Rhan 3
(Rhaid mynychu’r bob ddyddiad)
6.30 - 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

06/02/2024 Lefel Un - Rhan 1
&
08/02/2024 Lefel Un - Rhan 2
(Rhaid mynychu’r ddau ddyddiad)   

5 - 8.30 / 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

20/02/2024 Lefel Un - Rhan 1
&
22/02/2024 Level Un - Rhan 2
(rhaid mynychu'r ddau ddyddiad)

5 - 8.30 / 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

 

Nodau ac amcanion y cwrs

Mae’r llwybr hyfforddi Makaton yn cynnwys pedwar Gweithdy, yn dechrau gyda Lefel 1.  Rhaid i bob lefel gael eu cwblhau cyn symud ymlaen i’r nesaf.

Mae Lefel 1 yn addysgu arwyddion a symbolau o gamau 1 a 2 yr Eirfa Graidd, gyda dros 100 o eiriau a chysyniadau er mwyn cefnogi cyfathrebu am anghenion uniongyrchol a gweithgareddau bob dydd person.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn dysgu beth yw Makaton a sut mae wedi datblygu, sut gellir ei ddefnyddio mewn lleoliadau gwahanol a’i berthynas gydag Ieithoedd Arwyddion a systemau cyfathrebu amgen a chynyddol.

Darperir y gweithdy yn fyw ar-lein a bydd yn cymryd oddeutu 7 awr a hanner. Rhaid gwneud yr hyfforddiant ar liniadur, cyfrifiadur personol neu gyfrifiadur llechen â chamera, meic a seinydd; nid yw ffonau clyfar yn addas.

Bydd dysgwyr yn derbyn Llawlyfr i Gyfranogwyr er mwyn cefnogi eu dysgeidiaeth yn ystod y gweithdy ac fe’i defnyddir fel cyfeirnod wrth fynd ymlaen, ynghyd ag adnoddau digidol ychwanegol a fideos o’r wyddor arwyddion Makaton/Iaith Arwyddion Prydain.  Bydd pob dysgwr yn derbyn tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs.

end content