Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (YCU) yn y Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
start content


Mae'r sesiwn Hyfforddiant i arweinwyr lleoliadau ac aelodau staff sydd â chyfrifoldeb am anghenion ychwanegol, bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

  • Bydd sesiwn 1 yn darparu cyflwyniad i ddulliau YCU a sut i greu proffil un tudalen.
  • Bydd sesiwn 2 yn helpu i adolygu proffil un tudalen a darparu safbwynt cyffredinol ar sut i gyfrannu at Adolygiad sy’n canolbwyntio ar yr Unigolyn.

Bydd yr Hyfforddiant yn rhoi:

  • Cyflwyniad i Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a’i le o fewn y Ddeddf ADY a Thribiwnlys Addysg yng Nghymru.
  • Cynnwys sut i greu proffil un tudalen ar gyfer plentyn sydd ag anghenion dysgu ychwanegol fel rhan o gasglu gwybodaeth.
  • Bydd yr Hyfforddiant yn rhoi trosolwg o sut y gall yr wybodaeth hon gyfrannu at Adolygiad sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn fel rhan o fonitro darpariaeth ddysgu ychwanegol i blentyn yn y blynyddoedd cynnar.
  • Bydd cyfle i ymarfer ysgrifennu proffil un tudalen.

Bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo arweinwyr a staff sydd â chyfrifoldebau am anghenion ychwanegol i baratoi ar gyfer y Bil newydd i fod mewn lle erbyn Medi 2021.

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrCost
04/05/2020 Sesiwn 1  & 11/05/2020 Sesiwn 2  (Sesiwn Saesneg) 6:30 – 8:30pm  Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno  Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (YCU) yn y Blynyddoedd Cynnar AM DDIM
02/06/2020 Sesiwn 1  & 09/06/2020 Sesiwn 2  (Sesiwn Gymraeg) 6:30 – 8:30pm Canolfan Deuluoedd Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst, LL26 OLS Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (YCU) yn y Blynyddoedd Cynnar AM DDIM
16/06/2020 Sesiwn 1 &  23/06/2020 Sesiwn 2  (Sesiwn Saesneg) 6:30 – 8:30pm Llyfrgell Abergele, Stryd y Farchnad, Abergele, LL22 7BP Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (YCU) yn y Blynyddoedd Cynnar AM DDIM
18/06/2020 Sesiwn 1 & 25/06/2020 Sesiwn 2  (Sesiwn Saesneg) 6:30 – 8:30pm Canolfan Hamdden Eirias ‘Hospitality Suite’, Bae Colwyn, LL29 7SP Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (YCU) yn y Blynyddoedd Cynnar AM DDIM
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy