Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Atal Heintiau mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Sesiwn ymwybyddiaeth ar-lein i staff mewn lleoliadau i sicrhau bod mesurau ataliol ar waith yn unol â rheoliadau, canllawiau cyfredol.
start content

Manylion y Cwrs:


DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi Cwrs
18/01/2024 6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork am ddim


Nodau ac amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y sesiwn ymwybyddiaeth bydd dysgwyr yn gallu:

  • Deall sut mae germau a haint yn lledaenu.
  • Deall pwysigrwydd Rheoli Atal Heintiau
  • Deall pwysigrwydd Gosod polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â Rheoli Atal Heintiau
  • Deall dogfen Ganllaw IP&C Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant ac Addysg (0-5 y / o).

Sut i gynnal archwiliad o bractisau yn eich lleoliad gofal plant.

end content