Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sesiynau Briffio Gweithdrefnau Diogelu Trwy Zoom


Summary (optional)
Sesiwn ymwybyddiaeth ychwanegol ar sut i ddefnyddio’r “ap – diogelu” – nid hwn yw’r hyfforddiant Diogelu Gorfodol mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn mynnu dylai lleoliadau ei gael.
start content

Manylion y cwrs:

DateTime VenueTrainerCourse Fee
14/04/2021 6.30 - 7.30pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom CCBC Am ddim 
15/04/2021 1.30 - 2.30pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom CCBC Am ddim 

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd y sesiynau briffio un awr yn cynnwys:

  • Cyflwyniad sylfaenol i Weithdrefnau Diogelu newydd Cymru
  • Canllaw i lawrlwytho a llywio drwy’r ap
  • Crynodeb byr o’r newidiadau ar gyfer Plant ac Oedolion mewn perygl
end content