Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Datblygu Ymagweddau Cadarnhaol at Ymddygiad o fewn lleoliadau cyn ysgol.


Summary (optional)
Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth o Reoli Ymddygiad Cadarnhaol o fewn y Sector Blynyddoedd Cynnar. Darperir y cwrs hwn mewn dwy ran fel cwrs wyneb yn wyneb a gynhelir yng Nghanolfan Lôn Hen Ysgol
start content

 

 

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwr ffi'r Cwrs
20/06/2024 - Rhan 1 a 04/07/2024 - Rhan 2 (Rhaid mynychu’r ddau ddyddiad) 6.45 - 8.30 pm  Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Am ddim
01/10/2024 - Rhan 1 a 15/10/2024 - Rhan 2 (Rhaid mynychu’r ddau ddyddiad) 6.45 - 8.30 pm  Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Am ddim


Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sy’n dymuno canfod ffyrdd mwy cadarnhaol o reoli ymddygiad plant yn gymdeithasol ac anghymdeithasol.

Cynnwys y Cwrs:

Rhan 1:

  • Trosolwg byr ar seicoleg yn gyffredinol
  • Trosolwg byr ar seicoleg ymddygiadol

Rhan 2

  • Cyfle i edrych ar sefyllfaoedd presennol i ymarfer asesu’r ymddygiad a defnyddio Strategaethau perthnasol
  • Trafod astudiaethau achos.


Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Disgrifio’r prif ddulliau y gellir dysgu ymddygiad i blant
  • Disgrifio’r dulliau y gellir annog ymddygiad da
  • Disgrifio dull y gellir rheoli ac atal ymddygiad annerbyniol
end content