Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig (Yn cynnwys hyfforddiant Covid)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n gofalu am blant o bob oedran, yn enwedig plant o dan 12 oed.
start content

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig wedi'i ddylunio'n bennaf ar gyfer y rheini sy'n gyfrifol am blant dan 12 oed. Mae'r hyfforddiant yn 12 awr ac mae'n bodloni'r gofynion sydd eu hangen hefo CIW ar gyfer lleoliadau cofrestredig yng Nghymru. 

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi cwrs
24  &  25/02/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaeth Hamdden £30pp
25  & 26/03/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
15  & 16/04/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
29  &  30/04/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
10  &  11/05/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
13  & 14/05/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
10  &  11/06/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
14  &  15/06/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
22  &  23/06/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp
01  &  02/07/2021 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £30pp

 

Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn:

  • Deall rôl a chyfrifoldebau'r Cymorthydd Cyntaf Pediatrig.
  • Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban ac i blentyn.
  • sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf brys i faban a phlentyn sydd â chyflwr meddygol cronig neu sy'n mynd yn sâl yn sydyn.
  • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf mewn argyfwng i faban a phlentyn sydd.

 

Rhagofalon Covid-19:

  • Gallu rhoi CPR yn ddiogel heb orfod dadebru o geg i geg gan ddefnyddio Masg Falf Bag (BVM).
  • Gwisgo a thynnu Cyfarpar Diogelu Personol yn ddiogel.
  • Cael gwared ar wastraff halogedig yn ddiogel. 
end content