Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bwyta'n iach mewn lleoliadau cyn ysgol


Summary (optional)
Crynodeb o’r pwyntiau allweddol i’w hystyried ynglŷn â diet a maeth ar gyfer plant cyn oedran ysgol o fewn lleoliad gofal plant.
start content

Manylion y cwrs

DyddiadAmser                   LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
26 Mehefin 2019 6.00pm i 9.00pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno, LL30 2HL  BCUHB - Dietetics, NHS Wales Am ddim

 

Nodau ac amcanion y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn addas i unrhyw un sy’n gweithio o fewn lleoliad gofal plant, gan gynnwys staff meithrinfa, cogyddion a gweithwyr chwarae. Byddwn yn ymdrin â’r canlyniadau dysgu canlynol:

  • Cyflwyniad i Ganllaw Bwyta’n Dda
  • Canllaw i feintiau prydau sy’n briodol i oedran
  • Byrbrydau a diodydd addas
  • Crynodeb o ‘Ganllaw Ymarfer Gorau, Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant’ newydd Llywodraeth Cymru
Darperir yr hyfforddiant gan Ddietegwyr Iechyd Cyhoeddus sy’n gweithio o fewn BIPBC.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy