Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau priffordd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys y llwybr troed) rhaid i chi gael trwydded.
start content

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau
  • craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • gellir caniatáu trwydded i gloddio yn y briffordd, gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae Gwaith Ffordd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio i waith ffordd a digwyddiadau hefyd.

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei lenwi’n gyflawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i
anfon drwy e-bost at: gwaithstryd@conwy.gov.uk

Anfonwch eich taliad drwy siec neu archeb bost, wedi’i chyfeirio at: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a’i hanfon at:

Gwaith Ffordd
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Conway Road
Mochdre
LL28 5AB


Trwyddedau priffordd

Enw’r drwyddedDisgrifiadCost y drwyddedAmser prosesu           Pecyn
cais
Craen, craen bach a llwyfan symudol I ddefnyddio un o’r llwyfannau a enwir ar y briffordd / droedffordd £100 3 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded platfform symudol, craen a chraen casglu ffrwythau
Trwydded sgaffald Gosod sgaffald ar eiddo ar ochr y briffordd / droedffordd £55 + £12 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)
2 ddiwrnod gwaith Gwneud cais am drwydded Sgaffald

Trwydded Adran 50


A
dran 50 (Preswyl Deublyg)

Adran 50 (Di-breswyl)

Gosod cyfarpar newydd yn y briffordd  


I wasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiad preswyl fflatiau/fflatiau deulawr

Gosod 2 ddarn o offer newydd mewn 1 ffos (e.e dŵr budr a dŵr wyneb)

£460£700 + £70 fesul uned£675

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

Gwneud cais am drwydded Adran 50


Gwneud cais am drwydded Adran 50


Gwneud cais am drwydded Adran 50

Trwydded Adran 171 Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol £285 15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded Adran 171
Trwydded Adran 171b Gollwng deunyddiau adeiladu / peiriannau ar y briffordd £110 5 diwrnod
gwaith
Gwneud cais am drwydded Adran 171b
Trwydded sgip Gosod sgip ar y briffordd   £37 + £12 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)   
2 ddiwrnod
gwaith
Gwneud cais am drwydded Sgip

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro

Math o drwyddedY cyfnod o amser y mae’r drwydded yn ei   gwmpasuCostPecyn Cais

Drwy Hysbysiad (os ydych angen eich trwydded am 3 diwrnod neu lai)

3 diwrnod neu lai

£565

Gwneud cais drwy Hysbysiad

Drwy Orchymyn 
(os ydych angen eich trwydded am ddim mwy na 18 mis)

Dim mwy na 18 mis

£1,980

Gwneud cais drwy Orchymyn

Hysbysiad Brys 
(os oes arnoch angen eich trwydded yn syth)

Dim mwy na 21 mis, yna gorchymyn 18 mis   posibl

£850

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Cymalau
Heddlu Tref 
(Digwyddiad elusennol/dinesig nid er elw)

Uchafswm o 1 diwrnod

Dim tâl (gan fod prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y Cyngor tuag at y digwyddiad)

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Digwyddiadau Arbennig
Digwyddiad neu ras ar raddfa fawr

 

£1,980

Gwneud cais am Ddigwyddiad   Arbennig

Rheoliadau Traffig Dros Dro

N/A

Dim tâl

Gwneud cais am Reoli Traffig Dros Dro

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy