Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau priffordd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys y llwybr troed) rhaid i chi gael trwydded.
start content

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau
  • craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • gellir caniatáu trwydded i gloddio yn y briffordd, gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae Gwaith Ffordd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio i waith ffordd a digwyddiadau hefyd.

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei lenwi’n gyflawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i
anfon drwy e-bost at: gwaithstryd@conwy.gov.uk

Anfonwch eich taliad drwy siec neu archeb bost, wedi’i chyfeirio at: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a’i hanfon at:

Gwaith Ffordd
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Blwch Post 1
CONWY
LL30 9GN

Trwyddedau priffordd

Enw’r drwyddedDisgrifiadCost y drwyddedAmser prosesu           Pecyn
cais
Craen, craen bach a llwyfan symudol I ddefnyddio un o’r llwyfannau a enwir ar y briffordd / droedffordd £100 3 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded platfform symudol, craen a chraen casglu ffrwythau
Trwydded sgaffald Gosod sgaffald ar eiddo ar ochr y briffordd / droedffordd £56 + £12.20 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)
2 ddiwrnod gwaith Gwneud cais am drwydded Sgaffald

Trwydded Adran 50

I wasanaethu un annedd preswyl gydag 1 darn o gyfarpar £467 15 diwrnod gwaith (lleiafswm)

Gwneud cais am drwydded Adran 50

Adran 50 (Preswyl Deublyg) I wasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiad preswyl fflatiau/fflatiau deulawr £710 + £71 fesul uned 15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded Adran 50
Adran 50 (Di-breswyl) Gosod 2 ddarn o offer newydd mewn 1 ffos (e.e dŵr budr a dŵr wyneb) £685 15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded Adran 50
Trwydded Adran 171 Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol £285 15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud cais am drwydded Adran 171
Trwydded Adran 171b Gollwng deunyddiau adeiladu / peiriannau ar y briffordd £112 5 diwrnod
gwaith
Gwneud cais am drwydded Adran 171b
Trwydded sgip Gosod sgip ar y briffordd   £38 + £12.20 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)   
2 ddiwrnod
gwaith
Gwneud cais am drwydded Sgip

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro

Math o drwyddedY cyfnod o amser y mae’r drwydded yn ei   gwmpasuCostPecyn Cais

Drwy Hysbysiad (os ydych angen eich trwydded am 3 diwrnod neu lai)

3 diwrnod neu lai

£575

Gwneud cais drwy Hysbysiad

Drwy Orchymyn 
(os ydych angen eich trwydded am ddim mwy na 18 mis)

Dim mwy na 18 mis

£2,010

Gwneud cais drwy Orchymyn

Hysbysiad Brys 
(os oes arnoch angen eich trwydded yn syth)

Dim mwy na 21 mis, yna gorchymyn 18 mis   posibl

£860

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Cymalau
Heddlu Tref 
(Digwyddiad elusennol/dinesig nid er elw)

Uchafswm o 1 diwrnod

Dim tâl (gan fod prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y Cyngor tuag at y digwyddiad)

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Digwyddiadau Arbennig
Digwyddiad neu ras ar raddfa fawr

 

£2,010

Gwneud cais am Ddigwyddiad   Arbennig

Rheoliadau Traffig Dros Dro

N/A

Dim tâl

Gwneud cais am Reoli Traffig Dros Dro

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy