Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwaith Ffordd


Summary (optional)
Gwirio gwaith ffordd a rhoi gwybod am faterion ar y ffyrdd
start content

Gallwch wirio beth sy’n digwydd ar y ffyrdd, gan gynnwys gwaith ffordd, gwyriadau, ffyrdd ar gau a chyfyngiadau traffig, ar ein map Rhoi Gwybod.

Gweld rhestr o waith ffordd presennol yng Nghonwy (PDF)

Os ydych chi’n sylwi ar broblem yn ymwneud â gwaith ffordd (gwaith stryd), ffyrdd ar gau, goleuadau traffig dros dro a gweithgareddau eraill ar y ffyrdd megis sgaffaldau a sgipiau, rhowch wybod os gwelwch yn dda.

Gallwch roi gwybod amdano drwy glicio ar y ddolen hon:


Gallwch hefyd gysylltu â ni ar erf@conwy.gov.uk neu ar 01492 575337.

Argyfyngau

Os ydych chi’n credu bod y mater yn argyfwng, cysylltwch â’n Tîm Cynghori ar 01492 575337.

Mae Argyfyngau’n cynnwys:

  • Goleuadau traffig dros dro ddim yn newid o goch
  • Rhwystrau cerddwyr wedi disgyn drosodd
  • Cloddiad heb ei ddiogelu
  • Gwaith anniogel

 

end content