Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwaith Ffordd


Summary (optional)
Gwirio gwaith ffordd a rhoi gwybod am faterion ar y ffyrdd
start content

Gallwch wirio beth sy’n digwydd ar y ffyrdd, gan gynnwys gwaith ffordd, gwyriadau, ffyrdd ar gau a chyfyngiadau traffig, ar y map Gwaith Ffordd yng Nghonwy.

Gweld rhestr o waith ffordd presennol yng Nghonwy 19/06/2019 (PDF)

Os ydych chi’n sylwi ar broblem yn ymwneud â gwaith ffordd (gwaith stryd), ffyrdd ar gau, goleuadau traffig dros dro a gweithgareddau eraill ar y ffyrdd megis sgaffaldau a sgipiau, rhowch wybod os gwelwch yn dda.

Gallwch roi gwybod amdano drwy glicio ar y ddolen hon:

 

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar erf@conwy.gov.uk neu ar 01492 575337.

Argyfyngau

Os ydych chi’n credu bod y mater yn argyfwng, cysylltwch â’n Tîm Cynghori ar 01492 575337.

Mae Argyfyngau’n cynnwys:

  • Goleuadau traffig dros dro ddim yn newid o goch
  • Rhwystrau cerddwyr wedi disgyn drosodd
  • Cloddiad heb ei ddiogelu
  • Gwaith anniogel
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy