Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Ffyrdd a Phalmentydd Ymholiadau Pridiannau Tir Lleol a'r Gofrestr Priffyrdd

Ymholiadau Pridiannau Tir Lleol a'r Gofrestr Priffyrdd


Summary (optional)
start content

Sut i gynnal Chwiliad Pridiannau Tir Lleol Llawn

I gael gwybodaeth am chwiliadau pridiannau tir lleol llawn (LLC1 a CON 29) sy'n cynnwys cwestiynau priffyrdd, ewch i dudalen we Chwiliadau Pridiannau Tir

Sut ydw i'n canfod a yw ffordd wedi'i mabwysiadu (ei chynnal yn gyhoeddus)?

Mae copi o'r Gofrestr ar gael i'w weld yn swyddfeydd yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (cyfeiriad isod). Mae'r gofrestr yn rhestru pob ffordd mae gan y Cyngor ddyletswydd i'w chynnal, ffyrdd sydd ar fin cael eu mabwysiadu dan gytundebau Adran 28, llwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffylau.  Gallwn ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig a yw ffordd yn cael ei chynnal yn gyhoeddus ai peidio, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Sut ydw i'n cadarnhau hyd y briffordd?

Gallwn ddarparu cynllun sy'n dangos hyd y briffordd, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Sut ydw i'n dod o hyd i wybodaeth am gynlluniau ffyrdd a thrafnidiaeth yn Sir Conwy?

Mae copi o'r Gofrestr Cynlluniau Ffyrdd a Thrafnidiaeth i'w weld yn swyddfeydd yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (cyfeiriad isod). Mae hyn yn cynnwys cytundebau Adran 278. Gallwn ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig am gynigion ffyrdd yn Sir Conwy, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Taliadau

Y tâl am atebion ysgrifenedig y tu allan i'r drefn chwiliadau Con 29 yw £35.00 am hyd at dri chwestiwn a £10.00 am bob cwestiwn ychwanegol.

Manylion cysylltu

  • Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, ffoniwch 01492 575337. Sylwch nad yw'n bosibl ateb ymholiadau o ran hyd priffyrdd dros y ffôn.
  • Ebost: affch@conwy.gov.uk
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy