Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Ffyrdd a Phalmentydd Ystâd yn Sandy Cove - Adborth Ymgynghoriad

Ystâd yn Sandy Cove - Adborth Ymgynghoriad


Summary (optional)
start content

Manylion yr ymgynghoriad


Cynhaliwyd yr ymgynghoriad o 16 Mai i 5 Mehefin 2022, gan roi cyfle i fudd-ddeiliaid, preswylwyr ac aelodau’r cyhoedd roi adborth ar y syniadau.

Derbyniom 55 o ymatebion i’r ymgynghoriad.

Roedd y mwyafrif o ymatebion gan bobl oedd yn byw yn barhaol yn neu ger Sandy Cove (89%)

Ymatebion i'r ymgynghoriad


Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (67%) yn anhapus iawn gyda’r ffyrdd presennol ar ystâd Sandy Cove ond roedd 11% yn hapus neu’n hapus iawn gyda’r ffyrdd presennol.

Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (61%) yn hapus iawn gyda’r syniadau i uwchraddio’r ffyrdd a chyfleusterau eraill ar ystâd Sandy Cove, ond roedd 17% yn anhapus neu’n anhapus iawn am y syniadau.

Gofynnom os oedd yr ymatebwyr yn teimlo y byddai’r syniadau yn helpu i:

  • Wella mynediad at feicio - roedd 67% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf, roedd 13% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf
  • Gwella mynediad cerdded ac olwynion - roedd 82% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf, roedd 7% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf
  • Gwella mynediad ceir - roedd 80% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf, roedd 14% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf
  • Gwella parcio - roedd 64% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf, roedd 20% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf
  • Gwella mannau gwyrdd - roedd 59% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf, roedd 15% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf
end content